Edició 2018 > Imatge 2018
Imatge 2018
Imatge 2018:

Andrea Guillamón y Andreu Santatecla

En la imatge es pot veure una ona sonora irregular amb becs i línies ascendents i descendents. Els autors expliquen així el significat de la seua obra: 

En el nostre dia a dia, el soroll ens acompanya quasi sense adonar-nos. Des d'un punt de vista científic, la diferència entre so i soroll és que en el primer les ones són regulars i ordenades, mentre que en el soroll les ones són irregulars i desordenades. Un soroll és més perceptible quan major és la intensitat.

En el cartell es pretén representar la variació d'intensitats que es produeixen al llarg de l'any referent al festival Russafa Escènica, amb un bec feia el final de la línia coincidint amb la celebració de l'esdeveniment i utilitzant el color magenta característic.

Subscriu-te al nostre newsletter

* indicates required