Noticias
19 abril, 2019

Spoiler Alert

Que diferències hi ha entre lligar per Instagram o en un bar? Estem preparades per a una relació sana quan la nostra informació amorosa sorgeix de les pel·lícules romàntiques i la sexual de la pornografia? Som més susceptibles a la frustració? Tenim més capacitat per a reinventar-nos que altres generacions? Som capaços de diferenciar entre realitat i intimitat? Ens mostrem al món com som o com ens agradaria ser?

Amb excuses com parlar (i experimentar) de les “primeres vegades”, esdeveniments que ens marquen en major o menor mesura en la construcció de la nostra identitat, especialment durant l’adolescència; qüestionem les realitats de: la Generació I (Millenials), clarament marcada per l’inici de la digitalització; i la Generació Z, en la qual es troben els intèrprets, nadius digitals acostumats a continguts pràcticament infinits i immediats. Ambdues comparteixen particularitats que les diferencien de les anteriors generacions com l’estreta línia entre allò privat i allò públic, el major individualisme unit a una major consciència social global i a una major capacitat per a treballar en xarxa, la creativitat desbordada, la capacitat d’aprenentatge autodidacta, la preferència a la imatge sobre el text o a altres comunicacions, el desafiament a les convencions i, una major diferència entre expectativa i realitat?

Spoiler Alert sorgeix a partir de huit realitats i un nombre indefinit d’expectatives que plantegen una investigació sobre els nous canals d’informació, especialment Youtube i la seua relació (o no) amb les arts escèniques.

Subscriu-te al nostre newsletter

* indicates required